1945.

augusztus 9.

Az Actio Catholica Új Ember címmel hetilapot indít; felelős szerkesztő Pénzes Balduin. Az első szám vezércikke arra figyelmeztet, hogy a szerveződő Demokrata Néppártnak szakítania kell az 1945 előtti katolikus politikával, és a demokrácia megerősítéséért, az újjáépítésért, a reakció ellen kell küzdenie.