1945.

június 27.

A csehszlovák hatóságok Esterházy János gr.-ot, a Magyar Párt elnökét és az ugyancsak őrizetbe vett Csáky Mihály gr.-ot, a párt alelnökét, a Szlovenszkói Magyar Kultúregyesület elnökét Gustáv Husák belügyi megbízott utasítására átadják a szovjet katonai szerveknek. június 29.