1945.

június 27.

Az INK elfogadja a Valentiny Ágoston igazságügy-miniszter által benyújtott tervezetet a minisz-tériuma hatáskörében felállítandó rendőrségről; a rendelet ellen szavaz Bán Antal, Erdei Ferenc, Gerő Ernő és Molnár Erik. — A rendeletet a kommunisták és támogatóik együttes fellépésének eredményeképpen nem hirdetik ki, vagyis nem lép hatályba.