1945.

június 21.

A 138 000/1945. BM sz. titkos rendelettel Erdei Ferenc belügyminiszter felhatalmazza a politikai rendőrséget bírósági ítélet nélküli internálásra, amelyet az illetékes területi PRO vezetőjének javaslatára a főkapitány rendelhet el.