1945.

június 16.

Az SZLKP KB Elnöksége határozatban sürgeti a magyar lakosság egyoldalú, illetőleg lakosságcsere keretében történő kitelepítését, a „visszatért városok” (Kassa, Léva, Losonc, Rimaszombat, Rozsnyó, Komárom és Érsekújvár), valamint Pozsony „magyartalanítását”, a szlovák etnikai terület városainak a magyaroktól való „megtisztítását”, a magyar lakosság országon belüli széttelepítését, és a déli határvidék szlovákokkal való benépesítését. Az Elnökség egyúttal elveti a magyar tannyelvű elemi iskolák további fenntartásának és egy magyar nyelvű lap kiadásának lehetőségét. június 27.