1945.

június 12.

Az USA Külügyminisztériumának a magyar kormányhoz eljuttatott memoranduma a Csehszlovákiából kitelepítendő németekkel kapcsolatban rögzíti, hogy Washington ellenzi egyes népcsoportok nemzetiségi alapon történő felelősségre vonását, s hogy egyetlen etnikai csoport kollektív megbüntetését és az illető országból való tömeges kiutasítását sem tartja igazságosnak. június 19.