1945.

május 27.

Az ev. és a ref. egyház vezetői közös memorandumban fordulnak a miniszterelnökhöz; kifejtik, hogy az új magyar állam és az egyházak közös érdeke a demokratikus államrend fölépítése, s ehhez tisztázni kell a két fél egymáshoz való viszonyát.