1945.

május 22.

Az Országos Földbirtokrendező Tanács körlevelet intéz megyei szervezeteihez. „Miután az OFT tudomására jutott, hogy azokban a községekben, ahol a lakosság jelentős része német nemzetiségű, a földkiosztás nem a 600/1945. M.E. sz. rendelet szellemében folyik, ezért ezekben a községekben a községi földigénylő bizottságok működését az egész ország területére azonnali hatállyal felfüggeszti. Egyidejűleg hatályon kívül helyezi azokat az ingatlankiosztásokat, amelyeket a községi földigénylő bizottságok a Vármegyei Tanács jóváhagyása nélkül végrehajtottak. Ez a rendelkezés a magyar földhöz juttatottakra, illetőleg telepesekre nem vonatkozik.”