1945.

május 14.

A pártközi értekezlet a mo-i német nemzetiségű lakosok helyzetéről tárgyal. Erdei Ferenc belügyminiszter javasolja, hogy a földreformmal összefüggő telepítésekkel együtt kellene a svábok kimozdítását, széttelepítését, egy részük internálótáborban való elhelyezését biztosítani, kitelepítésükre pedig később lenne célszerű lehetőséget találni, különös tekintettel a csehszlovákiai magyarokat fenyegető kitelepítési törekvésekre. május 16.