1945.

május 10.

Megjelenik az INK rendelete a Népgondozó Hivatal felállításáról; vezetője Antall József. július 1. Erdei Ferenc belügyminiszter korábbi kijelentéseivel ellentétben – hogy ti. az új kormányszerv feladata a hazatelepülő magyarok letelepítése mellett a németek kitelepítésének szervezése lesz –, a rendelet csak utal a „fasiszta németek” kitelepítésére, és a részletesebb szabályozást egy másik, később kiadandó kormányrendeletben ígéri. május 14.