1945.

május 9.

A Berlin melletti Karlshorstban, miután Sztálin a május 7-én aláírt reimsi okmányt csak a kapituláció előzetes jegyzőkönyvének tekintette, és ragaszkodott a kapituláció német fővárosban történő aláírásához, 0 óra 16 perckor, 0 órai hatállyal, Wilhelm Keitel tábornagy, a német Véderő-főparancsnokság főnöke, Georgij Zsukov marsall, a Szu fegyveres erői főparancsnokának helyettese, Carl Spaatz hadseregtábornok, az USA hadászati légierejének parancsnoka, Arthur Tedder brit légi marsall, a nyugati szövetséges csapatok főparancsnokának helyettese és Jean-Marie de Lattre de Tassigny tábornok, az 1. francia hadsereg parancsnoka előtt (ismét) aláírja a Nagynémet Birodalom haderejének feltétel nélküli kapitulációját rögzítő okmányt. E napon, közép-európai idő szerint 23 óra 01 perckor, az összes német fegyveres erő köteles beszüntetni a katonai műveleteket. május 11.