1945.

március 31.

Hermann Balck tábornok, a 6. német hadsereg parancsnoka elrendeli a hadserege területén tartózkodó magyar csapatok lefegyverzését, és ugyanerre tesz javaslatot a hasonló szintű német parancsnokoknak.1 — László Dezső vezérezredes (1949. június 8.), az 1. hadsereg parancsnoka önhatalmúlag átveszi az Ausztria területén tartózkodó, vagy oda tartó magyar csapatok feletti parancsnokságot. április 26.