1945.

március 29.

Hátszegi-Hatz Ottó vk. ezredes, a Bp szovjet városparancsnoka mellé rendelt összekötőtiszt e napon kelt jelentésében a következőket írja: „4-5 nap óta Budapesten ismét tömegesen hurcolják el a férfilakosságot. Egyes épülettömböket körülzárnak és a férfiakat 18–50 évig állítólag igazoltatás céljából először a GPU- [helyesen: NKVD-]parancsnokságokra, majd ismeretlen helyre viszik. Az elhurcoltak közül csak kevesen térnek vissza otthonukba. Kérek sürgős intézkedést a Szövetséges Ellenőrző Bizottságnál.” április 5.