1945.

március 17.

Megjelenik az INK 600/1945. sz. rendelete a „nagybirtokrendszer megszüntetéséről és a földmíves nép földhöz juttatásáról”. A háborús bűnösök, a nyilas és nemzetiszocialista vezetők és a Volksbund-tagok birtokait teljes egészében elkobozzák; megváltás ellenében igénybe vesznek és kiosztanak minden 100 holdon felüli úri és 200 holdon felüli parasztbirtokot; az 1000 holdnál nagyobb nagybirtokokat kisajátítják. A r. kat. egyház 862 704 kh-jából 765 684-et, a ref. egyház 102 ezer holdjából 42 ezret sajátítanak ki; az ev. egyház 21 ezer holdja megmarad, mert többsége kisbirtok. szeptember 16. A végrehajtást a rendelet az Országos Földbirtokrendező Tanács (elnöke a parasztpárti Veres Péter) és a köztestületnek minősülő községi földigénylő bizottságok hatáskörébe utalja. március 29. április 4.