1945.

február 23.

Bp-en megkezdi kétnapos együttes ülését (április 13.) az MKP bp-i Központi Bizottsága/Vezetősége (KB/KV) és debreceni Központi Vezetősége (KV). — Egyesül a párt két irányító szerve. május 20. Az ülésen 14 tagú KV-t választanak. A „bp-i” tagok: Apró Antal, Horváth Márton, Kádár János, Kállai Gyula, Kiss Károly, Kovács István, Péter Gábor; a „debreceniek”: Farkas Mihály, Gerő Ernő, Kossa István, Nagy Imre, Rákosi Mátyás, Révai József, Vas Zoltán. A párt főtitkárává (Gerő Ernő helyett) Rákosi Mátyást választják. — A KV a munkásegység és az MNFF megerősítését, és a reakció elleni harc fontosságát hangsúlyozza.