1945.

február 12.

A nyilas hadbíróság halálra ítéli Hardy Kálmán folyamőr altábornagyot1 és 15 évi fegyházra Dálnoki Veress Lajos vezérezredest; Utassy Loránd és Kuthy László vk. ezredest felmentik. Távollétükben vádat emelnek Vörös János és Faragho Gábor vezérezredesek ellen is.