1945.

február 8.

Az INK ismét foglalkozik Mo-nak a fegyverszüneti szerződéssel összefüggő kötelezettségeivel; az egyezmény 8. pontja értelmében Mo-nak garanciát kellett vállalnia a német állampolgárok vagyontárgyainak, illetve értékeinek elidegeníthetetlenségére. (A SZEB korábban e rendelkezés hatálya alá azoknak a magyar állampolgároknak a vagyonát is be akarta vonni, akik Németországban tartózkodtak, vagy korábban a Volksbund tagjai voltak. Az INK azonban kitart amellett, hogy ők mindenképpen magyar állampolgárnak tekintendők, s így vagyonuk megőrzése nem tartozik kötelezettségei közé.) A kormány ugyanekkor tárgyalja a német állampolgárok internálásáról intézkedő 302/1945. M.E. sz. rendelet tervezetét is. február 27.