1945.

február 3.

Bp-i Néptörvényszék néven megkezdi működését a későbbi Bp-i Népbíróság. 1950. január 1. A bíróság elnöke Major Ákos. 1948. szeptember 10. — A bíróság első tárgyalásán halálra ítél két egykori keretlegényt, Szívós Sándor szakaszvezetőt és Rotyis Péter törzsőrmestert. február 4. Távollétében ugyancsak halálra ítéli Haynal Alajos v. vezérőrnagyot. Muray Lipót ny. alezredes és Spóner Rudolf keretlegény-őrmester ügyét elkülönítik. május 1.