1945.

január 23.

A fertőbozi vasútállomásról elindul Ausztriába az MNB hozzávetőleg 30 tonnányi aranykészletét, devizatartalékait, közgyűjteményi javakat (az Országos Széchényi Könyvtár és a Magyar Tudomá-nyos Akadémia értékeit), a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank aranykincsét, és egyes állami kezelésű letétállományokat, köztük különböző forrásokból származó zsidó eredetű vagyont szállító ún. „aranyvonat″. május 7.