1945.

január 23.

Sztálin a londoni csehszlovák emigráns kormány vezetőjéhez, Edvard Benešhez intézett levelében kijelenti, a szovjet kormány nem akadályozhatja meg Kárpát-Ukrajna népét, hogy „kifejezést adjon nemzeti akaratának”. június 29. A levél megírásának idejére a csehszlovák adminisztráció már elhagyta Kárpátalját.