1945.

január 20.

Gyöngyösi János külügyminiszter az INK, Kliment Vorosilov marsall a szövetséges hatalmak nevében Moszkvában aláírja a magyar fegyverszüneti egyezményt; ezzel Mo kilép a háborúból. A főbb pontok: hadseregét és a közigazgatást Mo visszavonja az 1937. december 31-ei határok mögé; 8 nehézhadosztállyal hadba lép Németország ellen; 300 millió dollár kártérítést fizet; feloszlatja a németbarát és fasiszta szervezeteket; elfogadja a SZEB felállítását. Mo első ízben a fegyverszüneti szerződésben vállal kötelezettséget a háborús bűnösök felelősségre vonására, illetőleg a német állampolgárok internálására. (Bár az ország helyzete nemzetközi jogi szempontból megváltozik, a szovjet hadsereg visszaéléseivel szembeni föllépések továbbra is eredmény-telennek bizonyulnak. Nem szűnik meg a mo-i németség deportálása sem.) február 3.