1944.

december 27.

Vjacseszlav Molotov szovjet külügyi népbiztos a szövetséges nagyhatalmak képviselői elé terjeszti a Mo-gal kötendő fegyverszünet módosított tervezetét. William Harriman, az USA képviselője kifogásolja a Mo-ra kirótt jóvátétel konkrét összegének belefoglalását a fegyverszüneti szerződésbe; ugyanakkor javasolja, hogy a jóvátétel teljesítésének ellenőrzésére a három nagyhatalom megbízottaiból a Szövetséges Ellenőrző Bizottság (SZEB) kebelén belül alakítsanak jóvátételi albizottságot. december 29.