1944.

december 22.

Az INgy 25 tagú Politikai Bizottságot választ. A bizottság nevében Balogh István plébános tesz javaslatot a kormány tagjaira. Megalakul az INK: Dálnoki Miklós Béla vezérezredes miniszterelnök, Erdei Ferenc belügy, Gyöngyösi János külügy, Vörös János vezérezredes honvédelem, Nagy Imre földművelésügy, Valentiny Ágoston igazságügy, Vásáry István pénzügy, Takács Ferenc iparügy, Molnár Erik népjólét, Gábor József kereskedelem- és közlekedésügy, Teleki Géza gr. vallás- és közoktatásügy, Faragho Gábor vezérezredes közellátás. — Az INgy két napig tartó első ülésszaka összesen nyolc órát ülésezik. 1945. szeptember 5. A gyűlés nevében a továbbiakban a Politikai Bizottság intézkedik.