1944.

december 17.

A 4. Ukrán Front mögöttes területeit biztosító NKVD-csapatok parancsnoka, Fagyejev vezérőrnagy e napon kelt jelentése szerint „…november 18-tól december 16-ig az NKVD-osztagok Kárpátalja területén összesen 22 951 személyt tartóztattak le és továbbítottak hadifogolytáborokba… A tisztítóakció folytatódik a hátországban.”1 december 22.