1944.

november 26.

Ravasz László püspök, a Mo-i Ref. Egyház Egyetemes Konventjének lelkészi elnöke Serédi Jusztinián bíboros hercegprímásnak írott levelében együttes fellépést sürget a mo-i zsidóság érdekében; hasonló tartalmú levelet küld Raffay Sándor ev. püspöknek is. Mint írja: „Nem lehet tovább halasztani azt az utolsó lépést, hogy a magyar keresztyén egyházak együtt emeljék fel szavukat e szörnyű bánásmód ellen.” december 1.