1944.

november 12.

A romániai Szövetséges Ellenőrző Bizottság nevében Vinogradov tábornok átiratban közli Constantin Sănătescu tábornok miniszterelnökkel, hogy „a Vörös Hadsereg által felszabadított Erdélyben tilos a román közigazgatás bevezetése … ameddig Romániának olyan őszintén demokratikus kormánya nem lesz, amely biztosítani nem tudja a fegyverszüneti feltételek végrehajtását, a demokratikus magyarság jogait”, az államapparátust vissza kell vonni a „belvederei” határ mögé. november 14.