1944.

november 3.

Megjelenik a kormány rendelete a „zsidó vagyon tárgyában”. Az istentiszteleti és kegyeleti tárgyak, családi arcképek, magánlevelek, iskolai taneszközök, gyógyszerek, jegygyűrűk kivételével minden vagyon az államra száll; a zsidóknál meghagynak kétheti élelmet és 300 pengő készpénzt. Jelentkezésre szólítják fel a 18 és 40 éves zsidó nőket, akiket „honvédelmi munkára” kívánnak igénybe venni. november 4.