1944.

november 3.

A Képviselőház és a Felsőház együttes ülésén elfogadott 1944: X. tc. „jóváhagyólag tudomásul veszi” Horthy Miklós kormányzó lemondását, és Szálasi Ferenc felruházását a miniszterelnökség mellett a kormányzót megillető jogkörrel. A magyar történelemben első ízben egyesül egy személyben az államfői, a kormányfői és a pártvezéri funkció. november 4.