1944.

október 27.

Bp-en összeül az Országtanács, amelynek megalakítását az 1937: XIX. tc. a kormányzói tiszt megüresedése esetére írja elő. (A tanács tagja a miniszterelnök, az Ogy két házának elnöke, Mo hercegprímása, a Kúria elnöke, a közigazgatási bíróság elnöke, valamint a honvédség főparancsnoka.) Az ülésen a miniszterelnöki ellenjegyzés hiánya ellenére hitelesnek ismerik el Horthy Miklós kormányzó lemondó levelét, és kinyilvánítják, hogy a fent említett tc. alapján az állami főhatalom az Országtanácsra szállt. Az Országtanács előtt Szálasi Ferenc leteszi a miniszterelnöki esküt. Ideiglenes államfőválasztásra összehívják az Ogy-t. november 2.