1944.

október 23.

Otto Winkelmann SS-Obergruppenführer, a magyarországi SS- és rendőri erők főparancsnoka és Beregfy Károly vezérezredes, honvédelmi miniszter magyar–német katonai-államközi egyezményt ír alá Bp-en. A megállapodás értelmében a német haderő szervezési elvei alapján, kizárólag magyar állampolgárokból, Mo területén megszervezik a Waffen-SS egy új, magyar vezényleti nyelvű hadosztályát, amely kizárólag az ország védelmében vethető harcba. október 28. november 2. Az egyezmény értelmében német területre kell telepíteni a magyar katonaiskolákat, az anyagi és kulturális értékeket. Mo továbbá 190 ezer, 35 év feletti segédszolgálatost biztosít a német haderő számára, valamint szükség esetén a 10–70 év közötti teljes férfilakosságát a német hadvezetés rendelkezésére bocsátja.