1944.

október 16.

Szálasi Ferenc, a Nyilaskeresztes Párt–Hungarista Mozgalom pártvezetője elnökletével megalakul a Nemzeti Összefogás Kormánya, amelyben a nyilasok mellett helyet kapnak a Magyar Nemzeti Szocialista Párt, a Magyar Élet Pártja és a Magyar Megújulás Pártja képviselői is. A kormány tagjai: miniszterelnök-helyettes Szöllősi Jenő; külügy Kemény Gábor br.; belügy Vajna Gábor; pénzügy Reményi-Schneller Lajos; földművelésügy Pálffy Fidél gr.; iparügy Szakváry Emil; kereskedelem- és közlekedésügy Szász Lajos; igazságügy Budinszky László; honvédelem Beregfy Károly vezérezredes, egyben vk. főnök; közellátásügy Jurcsek Béla; tárca nélkül a nemzet totális mozgósítására Kovarcz Emil; tárca nélkül a termelés irányítására Hellebronth Vilmos; tárca nélkül a nemzetvédelem és a propaganda irányítására Kassai-Schalmayer Ferenc. november 3.