1944.

október 15.

Estére a Vár kivételével egész Bp és a hadsereg a nyilasok ellenőrzése és irányítása alatt áll. — Latorczay Lőrinc ezredes, a Zách utcai Andrássy laktanya és a 3. gépkocsizó lövész pótezred parancsnoka, a magasabb beosztású csapatpancsnokok közül egyedüliként, hű marad katonai esküjéhez, és nem hajlandó felesküdni Szálasira. — Az 1. gépkocsizó lövész pótezred tiszti különítménye elfoglalja az Andrássy laktanyát; Latorczay ezredest (1948. október 6.), helyettesét, Poroszlay Jenő alezredest és a laktanyában tartózkodó Boér Győző tüzér alezredest lelövik; a gyors orvosi beavatkozásnak köszönhetően mindhárman életben maradnak.