1944.

október 15.

18 óra után Lakatos Géza miniszterelnök és Hennyey Gusztáv külügyminiszter felkeresi Edmund Veesenmayer teljhatalmú német birodalmi megbízottat, akinek kérésére Lakatos miniszterelnök Lázár Károly testőrparancsnokkal megnyittatja a Várat védő aknazárat. — Szálasi Ferenc nyilas vezető a német követség várbeli, Úri utcai épületében tartózkodik, amikor 19 óra 25 perckor a rádióban elhangzik hadparancsa. — 21 óra 40 perckor a rádióban elhangzik Szálasi Ferenc kiáltványa a hatalom átvételéről és a harc folytatásáról Németország oldalán. — Este 10 óra tájban a német tiszti egyenruhába öltözött Szálasi Rudolf Rahn nagykövet kíséretében szabadon távozik a Várból, noha a Nádor laktanyában két kormányzóhű zászlóalj áll készültségben.