1944.

október 15.

10 óra 30 perckor utoljára ül össze Horthy Miklós elnökletével a Koronatanács. A kormányzó az ülésen bejelenti, hogy „fegyverszünetet kér”. Vörös János vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke hadműveleti tájékoztatót tart. — A kormány lemond, de a kormányzó kérésére változatlan összetételben azonnal újjáalakul. — 12 órakor Horthy fogadja Edmund Veesenmayer teljhatalmú birodalmi megbízottat, s tájékoztatja a kiugrás szándékáról. Veesenmayer kérésére a kormányzó 13 órakor fogadja Rudolf Rahn salòi német nagykövetet, Hitler különmegbízottját.