1944.

október 14.

A kormányzó délelőtt megbeszélést tart a Bp-en tartózkodó magasabb katonai parancsnokokkal a főváros védelméről. Lázár Károly testőr altábornagy a Vár, Kisbarnaki Farkas Ferenc altábornagy, az 1. hadseregtől visszarendelt VI. hadtest parancsnoka a bp-i hídfő védelmére és a beérkező csapatok irányítására kap parancsot; a folyamőr alakulatokat Aggteleky Béla altábornagy bp-i hadtestparancsnok alá rendelik. — Vörös János vezérezredes vk. főnök parancsot ad az 1. és a 2. hadsereg visszavonulására, és a nélkülözhető csapatok Bp-re küldésére. — Beérkezik Bp-re, és Kőbányán kirakodik az 1. hadsereg kötelékéből kivont ejtőernyős harccsoport (I. zászlóalj), amelynek harcba vetésére azonban a német páncélos erők jelenléte miatt nem kerülhet sor.