1944.

október 10.

Összeül a szűkebb Koronatanács. A tanács tagjai, annak is tudatában, hogy a németek pusztán halogató harcokra készülnek Mo-on, bár nem kívánnak hadba lépni ellenük, más lehetőség híján a fegyverszünet megkötése mellett foglalnak állást. — A Koronatanács döntését a kormányzó 22 óra 30 perckor rádiótáviratban tudatja Faragho Gáborral. október 11.