1944.

október 8.

A Délvidéken a német hatóságok elrendelik a bácskai németek kitelepítését Németországba.1 — Az Újvidék melletti Hadikligetről (Veternik) elindulnak Mo felé az oda telepített bukovinai székelyek. Szabadkán a partizánok csaknem kivétel nélkül meggyilkolják őket. — A Vörös Hadsereg egységei bevonulnak Zentára, a jugoszláv partizánok pedig Moholra. október 10. — Kanizsán a partizánok bevonulása után az odaérkező bánátiakból megalakul a Népőrség nevű katonai jellegű szervezet. — A partizánok e naptól kezdve 400-500 magyart hurcolnak el lakóhelyéről, megkínozzák őket, s mintegy hetven embert meggyilkolnak.