1944.

szeptember 26.

Edmund Veesenmayer német követ és a Bp-en tartózkodó német katonai vezetők megbeszélést folytatnak Szálasi Ferenc és Kemény Gábor br. nyilas vezetőkkel az ún. Páncélököl-akció előkészítéséről, amelynek végrehajtására akkor kerülne sor, ha Mo fegyverszünetet kötne és szembefordulna Németországgal. október 2., október 3–4.