1944.

szeptember 24.

A 4. Ukrán Front hadműveleti területéről három hadifogoly magyar tiszt érkezik Miklós Béla vezérezredeshez, az 1. hadsereg parancsnokához, és memorandumot nyújt át neki az ellensé-geskedések kívánatos befejezéséről.