1944.

szeptember 24.

A kormányzó bizalmas értekezletet tart fia és közeli hívei részvételével. Döntés születik hivatalos fegyverszüneti delegáció Moszkvába küldéséről. Miután Hardy Kálmán folyamőr altábornagy elhárítja a felkérést, a küldöttség vezetésével Horthy Faragho Gábor altábornagyot, a Csendőrség főfelügyelőjét, v. moszkvai katonai attasét bízza meg. szeptember 28.