1944.

szeptember 14.

Teleki Géza gr. negyven erdélyi közéleti személyiség (jórészt a szeptember 9-én megalakított Függetlenségi Front Erdélyi Tanácsa tagjai) által aláírt, éles hangú memorandumot nyújt át a kormányzónak. szeptember 16. Az irat szerzői határozottan követelik, hogy Mo sürgősen kérjen fegyverszünetet a szövetségesektől, az országot ne tegyék hadműveleti területté, Kolozsvárt ellenállás nélkül adják fel, a lakosságot, az ipari berendezéseket és közintézményeket ne szállítsák el, a románokkal szemben pedig folytassanak megbékélési politikát.1

  1. 1) A források szerint Horthy szemrehányóan reagált Teleki fejtegetésére: „Halott apád nem beszélne így velem!” – mondta a v. miniszterelnök fiának, aki azonban nem hátrált: „Pontosan így beszélne!”.