1944.

szeptember 13.

Szálasi Ferenc, a Nyilaskeresztes Párt–Hungarista Mozgalom vezetője Kovarcz Emilt kinevezi a hungarista erők főparancsnokává, és megbízza a hatalomátvétel előkészítésével. — Kovarcz az előkészületekbe bevonja Beregfy Károly vezérezredest, a póthadsereg parancsnokát, Székessy Istvánt, a Rend és Védelem nevű pártmilícia helyettes parancsnokát, Mosonyi Gábort, a hungarista erők fegyverzet-ellátási felelősét, Gál Csaba és Kőfaragó-Gyelnik Vilmos párt-funkcionáriust, valamint Ney Károlyt és Rajniss Ferencet, a Keleti Arcvonal Bajtársi Szövetség vezetőit. október 5. Tevékenységük kiterjed az Antibolsevista Fiatalok Táborára is. — Otto Winkelmann SS-Obergruppenführer, a mo-i SS- és rendőri erők főparancsnoka a 22. SS-lovashadosztály elhelyezési körletében főhadiszállásként egy Pasaréti úti villát bocsát a nyilasok rendelkezésére. szeptember 16.