1944.

szeptember 12.

Éjszaka Moszkvában a román delegáció aláírja a Szu-val a fegyverszüneti szerződést. Románia ismét elveszíti Besszarábiát, és kötelezettséget vállal, hogy 12 hadosztállyal belép a háborúba. — A szerződés 19. pontja megállapítja: „A szövetséges kormányok a bécsi döntés Erdélyre vonatkozó határozatát semmisnek tekintik, s egyetértenek azzal, hogy a békeszerződésben történő jóvá-hagyástól feltételezetten, Erdély (vagy annak legnagyobb része) kerüljön vissza Romániához.” 1945. január 20.