1944.

szeptember 10.

A kormányzó öt és fél órás értekezletet tart a titkos tanácsosokkal; Bethlen István gr., Náday István vezérezredes, Kánya Kálmán és Esterházy Móric gr. kifejti, hogy azonnali cselekvésre van szükség. Az értekezlet határozata szerint a másnapra összehívandó minisztertanácsban be kell jelenteni, hogy Mo fegyverszünetet kíván kérni; egyúttal tájékoztatni kell a németeket, felkínálva nekik a szabad elvonulás lehetőségét. szeptember 11.