1944.

szeptember 7.

Az este folyamán ülésező Koronatanács megállapítja egy esetleges fegyverszünet magyar részről támasztandó feltételeit: a szövetséges csapatok csak hadászati fontosságú pontokat szálljanak meg; a megszállásban román és jugoszláv csapatok ne vegyenek részt; a magyar biztonsági szervek (rendőrség, csendőrség) vegyenek részt a rendfenntartásban; a német csapatok akadálytalanul elhagyhassák az országot. — A Koronatanács ugyanakkor ultimátumot intéz Németországhoz: ha 24 órán belül nem érkezik 5 páncéloshadosztály Dél-Erdélybe, Mo fegyverszünetet kér. szeptember 8.