1944.

szeptember 6.

Az SZNT államosítja Szlovákia összes oktatási intézményét, és „A német és magyar nemzetiségi kisebbség oktatásügyének és istentiszteleti nyelvének rendezéséről” kiadott rendeletével, az 1938. október 6-a előtt létesített népiskolák kivételével, feloszlatottnak nyilvánít minden német és magyar tannyelvű iskolát.