1944.

szeptember 4.

Vörös János vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke memorandumában leszögezi, hogy Németország a háborút elveszítette, bármikor összeomolhat, ezért Mo megmentése érdekében a Honvédségnek hamarabb kell birtokba vennie a Déli-Kárpátok hágóit, mint a szovjet hadseregnek. Az Mt, az okfejtést elfogadva, úgy határoz, hogy a magyar csapatok másnap hajnalban indítsanak támadást a Romániához tartozó Dél-Erdélyben. szeptember 5.