1944.

szeptember 1.

E hónap első napjaiban meg-, illetőleg újjáalakul a Magyar Front intézőbizottsága.1 szeptember 20. Elnök Szakasits Árpád, tagok Dessewffy Gyula gr., Kállai Gyula, Kenessey Pongrác, Pálffy József gr., Pfeiffer Zoltán. — A bizottsághoz később [?] csatlakozik Tildy Zoltán és Kovács Imre.