1944.

augusztus 28.

Horthy Miklós kormányzó távirati úton megbízza Bakach-Bessenyey György br. v. berni magyar követet, hogy ismét vegye fel a kapcsolatot a nyugati szövetséges hatalmak képviselőivel, azzal a kikötéssel, hogy a napirenden „területi kérdések egyelőre ne szerepeljenek”. augusztus 29.