1944.

július 21.

Jaross Andor belügyminiszter bejelenti a társadalombiztosítás egységes szervezetbe tömörítését. — A nyugdíjkorhatárt 65-ről 60 évre szállítják le, kiterjesztik a biztosítási kötelezettséget a háztartási alkalmazottakra, az öregségi járadékot 20-30 pengőről 60 pengőre emelik.